Leasing

Hakkımızda

Leasing Nedir ?

Leasing, şirketlerin yatırımlarında menkul ve gayrimenkul teminine yönelik ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir. Leasing işlemlerinde, yatırım malı leasing şirketi tarafından satın alınır ve önceden yatırımcı ile karşılıklı olarak belirlenen şartlar ve sözleşmede yer alan kira planı karşılığında, yatırımcıya kullandırılır. Yatırımcının bütün yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı olarak sözleşme dönemi sonunda, sembolik bedel üzerinden mülkiyet kiracıya devredilir.

Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmalara işletme sermayelerini daha verimli ve karlı kullanma imkanı sağlamaktadır.

Kimler Leasing Yapabilir?

Leasing’de hukuki işlem yapmaya yetkili her firma kiracı olabilir. (şahıs firmaları, anonim şirketler, limited şirketler, serbest meslek sahipleri vs)

Leasing Sözleşmesi için Şirketlerden Talep Edilen Evraklar:

 1. İmza sirküleri (orijinali veya noter tasdikli fotokopisi)
 2. Ana sözleşme ve değişiklerini içeren tüm ticaret sicil gazeteleri (orijinal veya noter tasdikli)
 3. Cari yıla ait ticaret sicil belgesi / faaliyet belgesi
 4. İmza yetkililerinin nüfus cüzdan örnekleri veya noter tasdikli nüfus suretleri
 5. İmza yetkililerinin muhtarlıktan alınmış ikametgah belgeleri
 6. Vergi dairesinden son 3 yıllık bilanço ve gelir tabloları
 7. Son mizan
 8. Vergi levhası fotokopisi

Leasing Sözleşmesi için Şahıs Şirketlerden Talep Edilen Evraklar:

 1. İmza beyannamesi (orijinal - noterden)
 2. Oda kayıt belgesi (orijinal - noterden)
 3. İmza yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopileri
 4. İmza yetkililerinin muhtarlıktan alınmış ikametgah belgeleri
 5. Son 3 yıllık vergi dairesi tasdikli hesap hülasası
 6. İşletme hesap özeti
 7. Vergi levhası fotokopisi
 8. Tapu fotokopileri